עולם הקריפטו

קריפטו ומיסוי – הכנסה בעלת אופי הוני

בכתבה על 10 טעויות בתחום הקריפטו ציינו בטעות מספר 8 את המיסים.
פעמים רבות משתמשים נכנסים לתחום, לומדים, משקיעים ומרוויחים, אך רובם שוכחים לדווח על רווחים אלו.
כדי לדעת איך ומתי עושים זאת, פנינו למורן לזר – רו"ח עם התמחות במטבעות קריפטו ו-NFT's 

מיסוי של המטבע על הקצה

שיטת המיסוי בישראל לתושבים היא לפי בסיס פרסונלי, כלומר, כל תושב ישראל יחויב במס בישראל, ולכן כל עסקה המבוצעת בישראל או מחוצה לה, תדווח בישראל.
פקודת מס הכנסה מחלקת את ההכנסות לשני סוגים: הכנסה מעסק והכנסה הונית.

המס על הכנסה מעסק ליחיד הינו לפי מדרגות מס:

המס על הכנסה הונית (פאסיבית) הינו 25% על הרווח.

אם כך, מטבע דיגיטלי הוא נכס או מטבע?

בפס"ד (מחוזי), נועם קופל, יזם בלוקצ'יין, נידון האם ביטקוין הינו מטבע או נכס. 

רשות המיסים טענה שזהו נכס ושיש לשלם מס רווח הון 25%.
נועם קופל טען שזהו מטבע, כך הפרשי השער יהיו פטורים ממס.
בפס"ד זה התקבלה עמדת רשות המיסים בטענה כי ביטקוין אינו מטבע חוקי בישראל, ולכן ישולם מס של 25% על הרווחים.

איזו עסקה חייבת בדיווח

רכישה או החזקה של מטבע אינה מהווה עילה לחיוב במס.

מכירה או החלפה של מטבע מהווה עילה לחיוב במס ועל כן מוטלות החובות הבאות:

  • פתיחת תיק ברשויות המס לשכירים (תיק מספר 93 שכיר עם הכנסה נוספת וחייב בדיווח ללא דרישה להצהרת הון). 
  • לפי פקודת מס הכנסה יש  חובת הגשת טופס רווח הון (טופס 1399) בתוך 30 ימים מיום המכירה+ מקדמה. מצורפת דוגמה מהטופס:
  • הגשת דוח שנתי למס הכנסה על כל ההכנסות (כולל ממשכורת) בשנת המס (טופס 1301)-יש לסמן בטופס "בשנת המס היו לי הכנסות ממימוש מטבע וירטואלי לרבות המרה למטבעות אחרים.

כיצד מבצעים את החישוב?

הפער בין התמורה בעת המכירה או ההחלפה לבין המחיר שרכשנו את המטבע, יחויב ב25% מס רווח הון.
לדוגמה: ביטקוין נרכש ב- 5,000 ש"ח. נמכר לאחר שנה ב-15,000 ש"ח. הפער הינו 10,000 ש"ח ועליו נשלם 25% מס, דהיינו 2,500 ש"ח (מתבצע לפי שווי שוק).
נכון, יש בעייתיות בעת מיסוי החלפת מטבע מכוון שלא נפגשנו עם כסף "פיאט" ובכל זאת צריך לשלם מס.
כאשר מבוצעות טרנזקציות רבות, יש העדפה לחישוב רווח ההון על ידי זיהוי ספציפי של המטבע, אך אם לא ניתן, מבצעים חישוב רווח הון לפי שיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון" (O.F.I.F), מומלץ להיעזר בתוכנה ייעודית לכך.

חובת דיווח ותשלום מס

מאור (בדוי) כבן 30 ביצע עסקאות בתחום המטבעות הדיגיטליים בשנת 2014 ועד לשנת 2019, ללא דיווח לרשות המיסים. 
בשנת 2021 דיווח על העסקאות לרשויות המס, אך התיעוד היה חלקי ולא שלם.
השנה הוגשה בקשה לרשות המיסים לדוח מתקן לאחר השלמת תיעוד שהיה חסר בשנת 2021. 
רשות המיסים עצרה את מאור כי הגיש דוח כפול ולא מלא כשלוקחת את המחשבים והטלפונים שהיו ברשותו. 
מאור השתחרר ממעצר וממשיכים להתקיים דיונים בנושא.
 

אי דיווח והעלמת מס, מהווה עבירה פלילית, ולכן הפיתרון הוא לדווח בליווי של איש מקצוע מומחה גם עבור שנים קודמות.

סיכום

מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע המומחה במיסוי קריפטו, שכן כמעט כל פעולה בקריפטו, תגרור עילה לתשלום מס

מורן לזר, רו"ח מומחיות בעצמאים, חברות, מיסוי פרישה וקריפטו

Scroll to Top